“แบรนด์” รับรางวัลแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทย ประจำปี2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

     ดร.สกนธ์ วรัญญวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรับรางวัลThe Most Powerful Brands of Thailand 2018 หรือ แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในประเทศไทยสาขาผลิตภัณฑ์เสริม อาหารประจำปี 2018ให้กับ ผลิตภัณฑ์“แบรนด์”โดยมี นางสาวพุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้แทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลThe Most Powerful Brands of Thailand 2018จัดโดย ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

………………****…………………