รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อย่างเหนือชั้น

News

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ 📣📣

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร
ภายใต้โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจการเกษตร ตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

📝 📝 รับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป ที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)

ด่วน ! จำนวนจำกัดเพียง 25 สถานประกอบการ เท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 📅📅 และประกาศผลภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ใบสมัครออนไลน์ https://forms.gle/86WXbGfofT13bRJ2Aหรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการ เบอร์โทรศัพท์ 080-4944170 (คุณปอย บุษยพรรณ ฝั้นริยะ) 097-9824695 (คุณส้มโอ ชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล) และ 092-9677155 (คุณเป้ เอกลักษณ์ พงศ์เดชขจร)