นักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษารุ่นที่ ๙ เสนอรายการ “เอกัตศิลปิน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ เอกัตศิลปิน สู่ศิลป์ศาสตร์สร้างสรรค์ โดย
ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โดยมีรายละเอียดการแสดง ดังนี้
๑. รจนาเสี่ยงพวงมาลัย
๒. ทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย
๓. พระสุธนเดินป่า
๔. ละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง ตอน รักสามเส้า
๕. โขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน อสุรผัดตามพ่อ

โครงการ เอกัตศิลปิน สู่ศิลป์ศาสตร์สร้างสรรค์ โดยนักศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษารุ่นที่ ๙
เสนอรายการการแสดงสร้างสรรค์
” ละครพันทาง เรื่อง ไซอิ๋ว ตอน ฉีเทียนต้าเซิ่งบุกสวรรค์”
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

***ประชาชนทั่วไปเชิญลงทะเบียนด้านหน้างานในวันทำการแสดง ก่อนการแสดงเริ่ม ๑ ชั่วโมง
**สถานศึกษาที่มาเป็นกลุ่มคณะสามารถติดต่อขอสำรองที่นั่งได้

ติดต่อสอบถาม ๐๘๔-๔๕๗-๑๖๗๙,๐๘๙-๐๘๓-๗๙๗๓.

🚩สามารถติดตามตัวอย่างรายการ “..เอกัตศิลปิน..” ได้ที่
✔ https://youtu.be/JBtXwzyS550

🚩สามารถติดตามตัวอย่างรายการสร้างสรรค์ “..การแสดงละครพันทาง เรื่อง ไซอิ๋ว ตอน ฉีเทียนต้าเซิ่งบุกสวรรค์..” ได้ที่
✔ https://youtu.be/0Ub1LIyxyNU