ประมวลภาพงานการประกวด clip VDO ในหัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”

Healthy

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 62 ที่ผ่านมา ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา

ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล การประกวด clip vdo โรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ในหัวข้อ “Active Healthy Kids for Life” ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนจากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 46 ผลงาน โรงเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว          จ.สมุทรปราการ
  • รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนบึงสิงโต                  จ.ฉะเชิงเทรา
  • รางวัลอันดับที่ 3 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี              กรุงเทพมหานคร
  • รางวัลอันดับที่ 4 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ     จ.อุดรธานี
  • รางวัลอันดับที่ 5 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ          กรุงเทพมหานคร

ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เกิดต้นแบบในการสร้างสรรค์สื่อ ที่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายในชีวิตประจำวันได้