พรรคภราดรภาพเดินสายรับสมัครสมาชิกในโครงการ ”Walk Together…เดินไปด้วยกัน” ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

พรรคภราดรภาพเดินสายรับสมัครสมาชิกในโครงการ ”Walk Together…เดินไปด้วยกัน” ครั้งที่ 2 นำโดย พลโทสราวุธ กาพย์เดโช รองหัวหน้าพรรค นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรค และนายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรค นำคณะสมาชิกพรรคทำกิจกรรมพร้อมเพรียง

ซึ่งในการเดินครั้งนี้จะเป็นการเดินรถณรงค์ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และหาผู้สมัครเป็นสมาชิก
โดยนำสมาชิก เดินตามเส้นทางเริ่มตั้งแต่สักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1

จากนั้นเดินเข้าไปยังพื้นที่ปากคลองตลาด ย่านพาหุรัด ย่านสำเพ็งและเยาวราช โดยในระหว่างทางได้มีการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวทางการเลือกตั้งรวมถึงให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงด้วย นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ปัญหาเศรษฐกิจ และ อยากจะให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งในระหว่างเส้นทางการเดินมีประชาชนให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก

นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรคภราดรภาพ กล่าวว่า แนวทางของพรรคถือว่ามีความเป็นเอกเทศและไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นพิเศษ เนื่องจากพรรคมีอุดมการณ์ที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะขณะนี้เรื่องสำคัญคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน และแม้ว่าจะเป็นพรรคน้องใหม่แต่ก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง การเป็นสมาชิกพรรคภราดรภาพจึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองในยุคใหม่ที่ดีเพราะจะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของพรรครวมถึงการเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบายต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด